• Rehber Tasarımı
  • Rehber Tasarımı
  • Rehber Tasarımı

Rehber Tasarımı

Basılı yayıncılığın en zorlayıcı durumlarından biridir REHBER.

Grafik Tasarımcının bu zorlayıcı durumu minimal hale getirebilecek bilgi ve tecrübeye sahip olması gereklidir. İşe olan hakimiyet ve kabiliyet ile sorunlar ortaya çıkmadan bitirilmelidir.

Grafik Ofisi Tasarım Ajansı olarak;

• Optik Rehberi 2005
• Optik Rehberi 2006
• Optik Rehberi 2007
• Optik Rehberi 2008
• KOSGEG Turkish Export Directory 2008
• Turkish Export Directory 2009
• Turkish Export Directory 2010
• Adana Ticaret Borsası
• Konya Ticaret Borsası
• Tokat Ticaret Borsası
• Grinding Machine Flour Industrialist Directory
• TMMOB Maden Rehberi
• Antber İş Dünyası Rehberi
• Süt ve Süt Ürünleri Rehberi

yukarıdaki listedeki hem yurtiçi hem de yurdışında dağıtılmış olan rehberlerin Grafik Tasarımlarını üstlenip baskıya hazır hale getirdik.