• 360 Derece Sanal Tur
 • 360 Derece Sanal Tur
 • 360 Derece Sanal Tur
 • 360 Derece Sanal Tur
 • 360 Derece Sanal Tur
 • 360 Derece Sanal Tur
 • 360 Derece Sanal Tur
 • 360 Derece Sanal Tur
 • 360 Derece Sanal Tur
 • 360 Derece Sanal Tur
 • 360 Derece Sanal Tur
 • 360 Derece Sanal Tur
 • 360 Derece Sanal Tur
 • 360 Derece Sanal Tur

Bülbül Kreş ve Etüt Merkezi 360° Sanal Turu

Bülbül Eğitim Kurumlarının vizyonu ‘Kendine güvenen, kendi başına karar verebilen, öğrenme isteği duyan,yaratıcı,aklın ve bilimin ışığında kendini tanıyan, meraklı, aktif ve neşeli, saygı sevgi, hoşgörü, dostluk barış ve evrensel kardeşlik ruhu içinde paylaşmayı öğrenen bireyler kazandırmaktır.

Eğitim planlı ve sistemli bir süreçtir. Okul öncesi eğitim ise dönemin yaşam temelidir. Öğrenme hızının çok yüksek olduğu bu dönemde amacımız öğrenmeye ilgi uyandırmak, çocuklarımızın bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerine yardımcı olmaktır.

14 bölüm ile oluşturulan Sanal Turu